EBARA CORP

EAR FWB
EAR
EBARA CORP FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EAR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EBARA CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EAR là 3.216B EUR. EPS TTM của công ty là 3.41 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.50% và P/E là 10.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu