ENCORE WIRE CORP. DL-,01

EW3 FWB
EW3
ENCORE WIRE CORP. DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EW3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ENCORE WIRE CORP. DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EW3 là 2.239B EUR. EPS TTM của công ty là 32.95 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.07% và P/E là 3.56. Ngày thu nhập tiếp theo của ENCORE WIRE CORP. DL-,01 là 25 Tháng 10, ước tính là 7.03 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu