FRANCOTYP-POSTALIA HLDG

FPHFWB
FPH
FRANCOTYP-POSTALIA HLDGFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FPH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FRANCOTYP-POSTALIA HLDG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FPH là 48.132M EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của FRANCOTYP-POSTALIA HLDG là 2 Tháng 3, ước tính là 0.39 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu