HOCHTIEF AG

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HOT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HOCHTIEF AG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HOT là 5.62B EUR. EPS TTM của công ty là 6.70 EUR, tỷ suất cổ tức là 5.36% và P/E là 11.16. Ngày thu nhập tiếp theo của HOCHTIEF AG là 8 Tháng 5, ước tính là 1.60 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬