INTER PARFUMS INC. DL-001
JF1 FWB

JF1
INTER PARFUMS INC. DL-001 FWB
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của INTER PARFUMS INC. DL-001 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JF1 là 2.052B. EPS TTM của công ty là 1.50, lợi tức cổ tức là 1.30%, và P/E là 41.73. Ngày thu nhập tiếp theo INTER PARFUMS INC. DL-001 là 9 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền