JOHNSON EL.HLDGS HD-,05

JOHB FWB
JOHB
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JOHB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JOHB là 1.035B EUR. EPS TTM của công ty là 0.15 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.95% và P/E là 7.69.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu