JOST WERKE AG INH. O.N

JST FWB
JST
JOST WERKE AG INH. O.N FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JST báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JOST WERKE AG INH. O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JST là 761.39M. EPS TTM của công ty là 2.85, lợi tức cổ tức là 1.96%, và P/E là 17.70.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền