KINROSS GOLD CORP

KIN2 FWB
KIN2
KINROSS GOLD CORP FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KIN2 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KINROSS GOLD CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KIN2 là 4.381B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của KINROSS GOLD CORP là 9 Tháng 11, ước tính là 0.09 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu