LENNOX INTL INC. DL-,01

LXI FWB
LXI
LENNOX INTL INC. DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LXI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LENNOX INTL INC. DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LXI là 8.172B EUR. EPS TTM của công ty là 12.40 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.92% và P/E là 18.63. Ngày thu nhập tiếp theo của LENNOX INTL INC. DL-,01 là 24 Tháng 10, ước tính là 4.27 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu