NASDAQ INC. DL -,01
NAQ FWB

NAQ
NASDAQ INC. DL -,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NASDAQ INC. DL -,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NAQ là 27.706B. EPS TTM của công ty là 5.78, lợi tức cổ tức là 1.10%, và P/E là 28.90. Ngày thu nhập tiếp theo NASDAQ INC. DL -,01 là 20 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền