NIPPON TEL. TEL

NTTFWB
NTT
NIPPON TEL. TELFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NTT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NIPPON TEL. TEL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NTT là 92.881B EUR. EPS TTM của công ty là 2.39 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.09% và P/E là 11.19. Ngày thu nhập tiếp theo của NIPPON TEL. TEL là 10 Tháng 2, ước tính là 0.71 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu