NEW WORK SE

NWOFWB
NWO
NEW WORK SEFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NWO nguyên tắc cơ bản

NEW WORK SE tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.36 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.67%