NEWPARK RES DL-,01

NWP FWB
NWP
NEWPARK RES DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NWP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NEWPARK RES DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NWP là 226.063M EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của NEWPARK RES DL-,01 là 1 Tháng 11, ước tính là 0.04 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu