PNE AG NA O.N

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PNE3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PNE AG NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PNE3 là 1.118B EUR. EPS TTM của công ty là 0.53 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.27% và P/E là 27.37.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬