ROPER TECHNOLOGIES DL-,01

ROP FWB
ROP
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ROP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROP là 38.835B EUR. EPS TTM của công ty là 9.98 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.69% và P/E là 37.96. Ngày thu nhập tiếp theo của ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 là 1 Tháng 11, ước tính là 3.51 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu