SCHOLASTIC CORP. DL-,01

SL1 FWB
SL1
SCHOLASTIC CORP. DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SL1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SCHOLASTIC CORP. DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SL1 là 1.019B EUR. EPS TTM của công ty là 1.70 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.65% và P/E là 18.34.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu