TTEC HLDGS INC. DL-,01

TH1 FWB
TH1
TTEC HLDGS INC. DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TH1

Tóm tắt tài chính của TTEC HLDGS INC. DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TH1 là 2.777B EUR. EPS TTM của công ty là 2.39 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.52% và P/E là 24.78. Ngày thu nhập tiếp theo của TTEC HLDGS INC. DL-,01 là 10 Tháng 8, ước tính là 0.80 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu