VOCENTO

VONFWB
VON
VOCENTOFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VON nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VOCENTO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VON là 81.444M EUR. EPS TTM của công ty là 0.00 EUR, tỷ suất cổ tức là 5.36% và P/E là 832.50.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu