Chỉ số DAX

GER30 FXCM
GER30
Chỉ số DAX FXCM
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo GER30