SILVER / TURKISH LIRA GRAM (CALCULATED BY TRADINGVIEW)

XAGTRYG IDC
XAGTRYG
SILVER / TURKISH LIRA GRAM (CALCULATED BY TRADINGVIEW) IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức cập nhật