GOLD / THAI BAHT (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
XAUTHB IDC

XAUTHB
GOLD / THAI BAHT (CALCULATED BY TRADINGVIEW) IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

XAUTHB Biểu đồ