GAL / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch GAL / TetherUS

Các thị trường nơi mà GAL / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử GAL / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGALUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCE1.606+5.17%12.325M+212.36%1.6391.4407.816M
Sức mua mạnh
GALUSDTGalxe/TetherOKX1.607+5.65%994.106K+139.07%1.6381.447622.962K
Sức mua mạnh
GALUSDTGalxe/TetherGATEIO1.6068+5.32%524.284K+230.86%1.63511.4394331.087K
Sức mua mạnh
GALUSDTGalxe / TetherKUCOIN1.603+5.05%370.759K+837.60%1.7271.448236.538K
Sức mua mạnh
GALUSDTGALUSDT SPOTBITGET1.6055+5.22%301.504K+92.96%1.63611.4479190.037K
Sức mua mạnh
GALUSDTGAL / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.605+5.18%183.213K+132.44%1.6361.448115.758K
Sức mua mạnh
GALUSDTGALUSDT SPOTBYBIT1.6012+4.81%176.915K+211.55%1.64281.4441113.93K
Sức mua mạnh
GALUSDTGalxe / USDTMEXC1.6037+5.03%146.363K+98.99%1.63151.446490.923K
Sức mua mạnh
GALUSDTProject Galaxy / Tether USWHITEBIT1.6093+5.74%86.238K−18.48%1.64301.439353.634K
Sức mua mạnh
GALUSDTGALXE / TETHERCOINEX1.6040+5.45%5.263K+40.98%1.62351.47613.303K
Sức mua mạnh
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCEUS1.597+3.10%533+180.36%1.6041.524335
Sức mua mạnh
GALUSDTGalxe / Tether OmniHITBTC1.6079+0.35%528+1507.38%1.61621.4901331
Mua
GALUSDTGalxe (GAL) / Tether USDPOLONIEX1.412−7.29%65+1523.09%1.4121.41246
Theo dõi
GALUSDTPROJECT GALAXY / TETHERWOONETWORK1.606+5.31%1.6371.4368.113M
Sức mua mạnh