BRITISH POUND / INDIAN RUPEE
GBPINR IDC

GBPINR
BRITISH POUND / INDIAN RUPEE IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

GBPINR Biểu đồ Ngoại hối