British Pound / Mexican Peso

GBPMXN FOREX.com
GBPMXN
British Pound / Mexican Peso FOREX.com
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo GBPMXN