BRITISH POUND / SWEDISH KRONA
GBPSEK IDC

GBPSEK
BRITISH POUND / SWEDISH KRONA IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

GBPSEK Biểu đồ Ngoại hối