Bảng Anh/ Đô la Mỹ

GBPUSD FXCM
GBPUSD
Bảng Anh/ Đô la Mỹ FXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật GBPUSD

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho Bảng Anh/ Đô la Mỹ

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Bảng Anh/ Đô la Mỹ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.