SPI200 Cash CFD AUS200

AUS200GLOBALPRIME
AUS200
SPI200 Cash CFDGLOBALPRIME
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

Chỉ số S&P/ASX 200 (còn gọi là XJO) là tiêu chí chuẩn quan trọng cho thị trường chứng khoán Úc (là tiêu chuẩn ngành thay thế cho chỉ số cũ All Ords). Chỉ số này bao gồm 200 cổ phiếu hàng đầu, với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ USD (vào cuối tháng 3 năm 2010).

Các Mã liên quan

Chỉ số S&P/ASX 200
 
   
Australia 200
 
   
Australia 200 CFD
 
   
S&P/ASX 100
 
   
Chỉ số S&P/ASX All Australian 50