Chỉ số DAX

GER30 GLOBALPRIME
GER30
Chỉ số DAX GLOBALPRIME
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng