Natural Gas Cash CFD

XNGUSD GLOBALPRIME
XNGUSD
Natural Gas Cash CFD GLOBALPRIME
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XNGUSD Biểu đồ

Breaking news