West Texas Crude Light Cash CFD

XTIUSD GLOBALPRIME
XTIUSD
West Texas Crude Light Cash CFD GLOBALPRIME
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo XTIUSD