GOLD Linear Perpetual Futures Contract GOLDUSDPERP

GOLDUSDPERP PHEMEX
GOLDUSDPERP
GOLD Linear Perpetual Futures Contract PHEMEX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

GOLDUSDPERP Biểu đồ

Giao dịch GOLDUSDPERP với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản