ELRINGKLINGER AG NA O.N
ZIL2 HAM

ZIL2
ELRINGKLINGER AG NA O.N HAM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ZIL2 financial statements

Tóm tắt tài chính của ELRINGKLINGER AG NA O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ZIL2 là 739.411M. EPS TTM của công ty là 0.61, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 20.40.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền