HEX / USD//C (0xf6dcd...b5824)

HEXUSDCUNISWAP
HEXUSDC
HEX / USD//C (0xf6dcd...b5824)UNISWAP
 
Không có giao dịch

HEX / USD//C (0xf6dcd...b5824) Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà HEX / USD//C (0xf6dcd...b5824) được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử HEX / USD//C (0xf6dcd...b5824) trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaHEXUSDC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
HEXUSDCHEXUSDC SPOTBITGET0.032727.24%49.901K6.28%0.032950.03014448.31K
Mua
HEXUSDCHEX (PoS) / USD Coin (PoS) (0xf9e95...a04f9)UNISWAP3POLYGON0.03214619007.75%0.03214619000.030278020022.445K
Mua
HEXUSDCHEX / USD Coin (0x69d91...818d5)UNISWAP3ETH0.03279698007.42%0.03282691000.030248450096.027M
Mua
HEXUSDCHEX / USD//C (0xf6dcd...b5824)UNISWAP0.03281190008.36%0.03281190000.030253650012.273M
Mua