HIVE / Bitcoin

HIVEBTC BINANCE
HIVEBTC
HIVE / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

HIVE / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà HIVE / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử HIVE / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaHIVEBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
HIVEBTCHIVE / BitcoinBINANCE0.00002488−0.84%60.777K−45.94%0.000025240.0000246986.343K
Bán
HIVEBTCHIVE / BITCOINCOINEX0.0000249100−1.16%7.073K36.96%0.00002532000.000024700011.711K
Bán
HIVEBTCHive / BitcoinBITTREX0.00002480−1.20%886−41.32%0.000024920.000023751.823K
Bán
HIVEBTCHive / BTCUPBIT0.000024820−0.72%239−61.37%0.0000248200.00002482026
Bán
HIVEBTCHive / BitcoinHITBTC0.000018110−45.12%52930.70%0.0000290000.00001811014
Bán Mạnh