CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

1 HKEX
1
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1 là 202.569B. EPS TTM của công ty là 8.93, lợi tức cổ tức là 4.73%, và P/E là 5.91.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền