APAC RESOURCES LTD

1104 HKEX
1104
APAC RESOURCES LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1104 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của APAC RESOURCES LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1104 là 1.524B. EPS TTM của công ty là 1.11, lợi tức cổ tức là 8.00%, và P/E là 1.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền