SHUANGHUA H

1241 HKEX
1241
SHUANGHUA H HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1241 financial statements

Tóm tắt tài chính của SHUANGHUA H với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1241 là 93.6M. EPS TTM của công ty là 0.00, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 1450.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền