DZUG
1635 HKEX

1635
DZUG HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1635 financial statements

Tóm tắt tài chính của DZUG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1635 là 13.172B. EPS TTM của công ty là 0.19, lợi tức cổ tức là 3.55%, và P/E là 9.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền