HOPE LIFE INTERNATIONAL HLDGS LTD

1683 HKEX
1683
HOPE LIFE INTERNATIONAL HLDGS LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1683

Tóm tắt tài chính của HOPE LIFE INTERNATIONAL HLDGS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1683 là 163.44M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu