SUNAC CHINA HLDGS

1918 HKEX
1918
SUNAC CHINA HLDGS HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1918

Tóm tắt tài chính của SUNAC CHINA HLDGS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1918 là 24.956B HKD. Ngày thu nhập tiếp theo của SUNAC CHINA HLDGS là 1 Tháng 9, ước tính là 2.34 HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu