HEPHAESTUS HOLDINGS LTD

8173 HKEX
8173
HEPHAESTUS HOLDINGS LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8173 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HEPHAESTUS HOLDINGS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8173 là 169.605M. EPS TTM của công ty là 0.03, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 22.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền