TAI CHEUNG HLDGS LTD

88 HKEX
88
TAI CHEUNG HLDGS LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 88

Tóm tắt tài chính của TAI CHEUNG HLDGS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 88 là 3.001B HKD. EPS TTM của công ty là 0.04 HKD, tỷ suất cổ tức là 4.94% và P/E là 138.46.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền