VIET TIEN SON REAL

AAV HNX
AAV
VIET TIEN SON REAL HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AAV báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của VIET TIEN SON REAL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AAV là 967.723B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền