BIMSON CEMENT JSC

BCC HNX
BCC
BIMSON CEMENT JSC HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BCC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BIMSON CEMENT JSC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BCC là 3.216T. EPS TTM của công ty là 1297.15, lợi tức cổ tức là 1.15%, và P/E là 21.28.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền