DANH KHOI GROUP JS

NRC HNX
NRC
DANH KHOI GROUP JS HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NRC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DANH KHOI GROUP JS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NRC là 1.956T. EPS TTM của công ty là 671.96, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 35.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền