SARA VIETNAM JSC
SRA HNX

SRA
SARA VIETNAM JSC HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SRA financial statements

Tóm tắt tài chính của SARA VIETNAM JSC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SRA là 393.12B. EPS TTM của công ty là 666.92, lợi tức cổ tức là 15.70%, và P/E là 13.64.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền