CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DHC HOSE

DHC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DHC là 6.153T. EPS TTM của công ty là 7344.45, lợi tức cổ tức là 2.28%, và P/E là 11.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền