CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

DHC HOSE
DHC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DHC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DHC là 4.69T VND. EPS TTM của công ty là 5976.25 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 10.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu