CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

DPR HOSE
DPR
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DPR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DPR là 2.989T. EPS TTM của công ty là 4968.12, lợi tức cổ tức là 5.37%, và P/E là 14.83.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền