CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FCN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Doanh thu của CÔNG TY CỔ PHẦN FECON trong năm ngoái lên tới 3.05T VND, phần lớn trong số đó — 2.65T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Construction, năm trước mang lại 3.22T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN FECON 3.05T VND, và năm trước đó — 3.48T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia