CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

FTS HOSE
FTS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FTS nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT tổng quan về cổ tức

FTS dividends are paid annually. The last dividend per share was 500.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.28%